Ο σκοπός της ιστοσελίδας

Ο σκοπός της ιστοσελίδας αδελφοί αποσκοπεί να βοηθήσει όσο μπορεί να βρούμε όλοι μας το δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών του Κυρίου. Ο ιστοχώρος δεν μπαίνει στα ψεύτικα παιχνίδια του ανταγωνισμού και της διαφήμισης. που υποκρύπτονται πίσω από τις σελίδες..Το ίντερνετ είναι μια κατάσταση βαβελική.Χρειάζεται τη βοήθεια του θεού να επιλέξουμε ότι βοηθάει την ψυχή μας και να απορίψουμε ότι την ζημιώνει. Η δόξα ανήκει μόνο στον Κύριο και στους συν αυτώ....Ζει Κύριος ο Θεός .Αμήν

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου