Διώξεις μοναχών του Αγίου Όρους επιχειρεί η παναίρεση του οικουμενισμού

/09/2018
1. Πληροφορηθήκαμε μετά μεγάλης λύπης μας ότι η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου ετοιμάζεται να απομακρύνει τον ασκητή Γέροντα π. Γαβριήλ από το Ιερόν Κελλίον Αγ. Χριστοδούλου του εν Πάτμω, της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου.
2. Η ανωτέρω Μονή προ καιρού απεμάκρυνε τον Ιερομόναχο π. Ειρηναίο από το κάθισμα του Αγίου Μοδέστου, λόγω διακοπής της μνημόνευσης του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
3. Ο Ιερομόναχος π. Ειρηναίος, μετά την απομάκρυνσή του, εφιλοξενείτο από τον Γέροντα Γαβριήλ στο Κελλί του.
Η Ιερά Μονή έλαβε απόφαση να απομακρύνει τόσο τον Ιερομόναχο π. Ειρηναίο από το Κελλί του Γέροντα, όσο και τον λαϊκό Ανδρέα, ο οποίος διακονεί τον Γέροντα Γαβριήλ.
Σημειωτέον, ότι οι δύο τελευταίοι δεν έχουν άλλο κατάλυμα, για να διαμείνουν.
4. Ο Γέρων Γαβριήλ έστειλε επιστολή στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, με την οποία παρακαλεί να επιτραπεί στον Ανδρέα να μείνει μαζί του, για να τον διακονεί, διότι μόνος του δεν δύναται να επιβιώσει ανθρωπίνως.
5. Ο Ανδρέας μεριμνά για την υγεία του Γέροντα, η οποία είναι πολύ εύθραυστη, του χορηγεί τα φάρμακα, του μαγειρεύει, φροντίζει για την καθαριότητα του Κελλίου και μεταφράζει (Ρώσος ών) στους Ρώσους προσκυνητές τα λόγια του Γέροντα.
6. Ο Γέρων Γαβριήλ είναι 83 ετών, είναι πολύ φιλάσθενος και δεν είναι σε θέση να φροντίσει τον εαυτό του· χρειάζεται οπωσδήποτε κάποιον άνθρωπο δίπλα του.
7. Επιπροσθέτως, κάποιος Ηγούμενος, μας πληροφόρησε, ότι ετοιμάζονται να απομακρύνουν από το Άγιον Όρος και τον Γέροντα Γαβριήλ, για λόγους διακοπής της μνημόνευσης του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Δεν το έχουν πραγματοποιήσει, όμως, μέχρι τώρα, διότι φοβούνται την οργή του λαού.
Είναι πασίγνωστο, ότι στην συνείδηση του λαού ο γέροντας Γαβριήλ θεωρείται ως ένας από τους Αγίους των ημερών μας.
8. Πρόσφατα, κατηγόρησαν τον Γέροντα ότι έχει στο Κελλί του ναρκωτικά.
Βέβαια, στον έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησε στο Κελλί του η Αστυνομία, λίγες ημέρες πριν, ουδέν ευρέθη.
Ο Γέροντας πικραίνεται ιδιαίτερα για τα ολισθήματα αυτά κάποιων ιθυνόντων, και περιμένει συνέχεια των πειρασμών.
9. Επιβάλλεται να διαμαρτυρηθούν έντονα οι πιστοί Χριστιανοί στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους και στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, για να παύσουν οι αναιτιολόγητες αυτές διώξεις, οι οποίες δεν μαρτυρούν σεβασμό στην ελευθερία της συνειδήσεως, μάλιστα των Ορθοδόξων Μοναχών.

«...οἱ δὲ [ἱερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις] συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, πᾶς ὁ λαὸς καταλιθάσει ἡμᾶς· πεπεισμένος γάρ ἐστιν ᾿Ιωάννην προφήτην εἶναι.» (Λουκ. Κ΄ 5-6)
--------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
Προσφάτως κοινοποιήθηκε στήν Ἱερά Μονή μας κείμενο ἀνυπόγραφο, ἀτεκμηρίωτο, νεφελῶδες καί παραπειστικό. Θέμα ἦταν ἡ ἐπικειμένη "ἐκδίωξη" τοῦ ἐξαρτηματικοῦ μοναχοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γέροντος Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος ἀπό το 1995 ἐγκαταβιοῖ σέ Κελλί τῆς Μονῆς.
Ἐπειδή ἡ Ἱερά Μονή εἶχε πλήρη ἄγνοια γιά τό ὅτι ἐπρόκειτο νά διώξει τόν ἐν λόγω ἀδελφό, καί μολονότι δέν εἶχε καμία ἠθική ὑποχρέωση νά ἀνταποκριθεῖ σέ
ἀνυπόγραφο "κίτρινο" κείμενο, ἀντιπροσωπεία προϊσταμένων ἐπισκέφθηκε τόν
ἴδιο τόν γέροντα, γιά νά ἐνημερώσει καί νά ἐνημερωθεῖ σχετικῶς.

Ὁ γέρων Γαβριήλ παρέδωσε στήν Μονή τό ἀκόλουθο κείμενο, τό ὁποῖο παρακάλεσε νά δημοσιεύσουμε:
«5 Σεπτεμβρίου 2018,
Ἐπειδή πληροφορήθηκα ὅτι δημοσιεύονται στά μέσα  ἐνημερώσεως πληροφορίες σχετικές μέ ἁγιορεῖτες μοναχούς μέσα στίς ὁποῖες  ἀναφέρεται καί ἡ δική μου ταπεινότητα, θέλω νά ἐνημερώσω τόν εὐλαβή καί πιστό  Ὀρθόδοξο λαό ὅτι τά ὅσα γράφονται στό πρόσωπό μου περί διώξεως ἀπό τό κελλί τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου δέν ἀληθεύουν, διότι ἡ Ἱερά Μονή μοῦ ἐδήλωσεν ὅτι δέν θά μέ διώξουν. Γαβριήλ μοναχός.»
Ὁ ὡς ἄνω γέρων πάντοτε ἀπολάμβανε τήν στήριξη της Μονῆς, τόν σεβασμό καί τήν φροντίδα ὅλων τῶν ἀδελφῶν, καί τήν ἀγάπη τοῦ Καθηγουμένου. Τοῦτο δέν ἄλλαξε, ἀκόμη καί ὅταν γιά λόγους συνειδήσεως διέκοψε τό μνημόσυνο τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου καί τήν κοινωνία του μέ τήν Μονή. Οὐδέποτε ἡ Μονή σκέφθηκε νά τόν ἐνοχλήσει στό ἐλάχιστο, πολλῷ μᾶλλον νά τοῦ ζητήσει νά ἀναχωρήσει. Ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ κυκλοφορία τοῦ ἀσύστατου αὐτοῦ κειμένου.
Η Ιερά Μονή ἀπό τήν πλευρά της καταγγέλλει τέτοιες ἀνεύθυνες, ἀνέντιμες καί διασπαστικές ἐνέργειες ἐκ μέρους χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι, γεμᾶτοι ἀπό πνεῦμα κατακρίσεως, κρυμμένοι πίσω ἀπό τήν ἀνωνυμία, καί ἐκμεταλλευόμενοι ὀνόματα γερόντων, γεμίζουν τά κεφάλια τῶν πιστῶν μέ ἀπορρίμματα, ἀποδεικνύοντας πόσο ἐλάχιστα χριστιανοί εἶναι. Τέλος, ἡ Ἱερά Μονή δέν ἀσχολεῖται νά ἀπολογηθεῖ γιά τά ἄλλα πρόσωπα πού ἀναφέρονται στό κείμενο. Ὁ ἱερομόναχος Εἰρηναῖος, τέως Βατοπαιδινός, φιλοξενήθηκε στό παρελθόν σέ "Κάθισμα" τῆς Μονῆς. Οὔτε εἶναι ἀδελφός τῆς Μονῆς, οὔτε ὑπῆρξε ποτέ, οὔτε ἔκτοτε δόθηκε εὐλογία νά παραμείνει στά ὅριά της.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου