Ο Ιησούς να είναι μαζί μας

Ο Ιησούς να είναι μαζί μας εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν..